V rámci oblasti bezpečnosti informačních systémů nabízíme následujicí produkty a služby

  • analýza nebo předběžný audit dle ISO 27001 k určení, které požadavky organizace již splňuje.

  • zpracování bezpečnostní dokumentace dle ISO/IEC 27000

  • zpracování bezpečnostní dokumentace dle ISO/IEC 20000

  • zpracování Analýzy rizik bezpečnosti dat včetně návrhu opatření k odstranění nebo minimalizaci těchto rizik

  • pravidelný monitoring informačního systému

  • zavedení plánů kontinuity