Nabízíme organizacím v rolích správce či zpracovatel osobních údajů implementaci GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů) obsahující zejména tyto produkty a služby

 • konzultace správcům a zpracovatelům údajů k Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679

 • zastupování správce u dozorového úřadu

 • zpracování analýzy rizik spojených se zpracováním osobních údajů

 • zpracování “Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů” (Data Protection Impact Assesment)

 • zpracování návrhů opatření pro zajištění ochrany osobních údajů

 • zpracování návrhu podnikových pravidel pro práci s osobními údaji

 • monitoring

  • předávání osobních údajů třetím stranám

  • souladu zpracovávání osobních údajů zpracovateli s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 pro potřeby správce

 • kontrola dodržování

  • ochrany osobních údajů

  • podnikových pravidel pro práci s osobními údaji

  • způsobu a pravidel předávání osobních údajů třetím stranám

 • simulace ataku k ověření zabezpečení ochrany osobních údajů

 • školení pracovníků správce a zpracovatele

​Kromě výše uvedeného nabízíme také služby Pověřence pro ochranu osobních údajů (anglicky Data Protection Officer či DPO)