V rámci poradenství a školení v oblasti zadávání veřejných zakázek nabízíme tyto služby

  • poradenství při specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky a vhodný způsob zadání veřejné zakázky

  • poradenství k zákonné uveřejňovací povinnosti prostřednictvím registrovaného profilu zadavatele

  • poradenství k zákonné povinnosti uveřejňování smluv v “Registru smluv”

  • poradenství a školení k zadávání veřejných zakázek prostřednictvím komerčních certifikovaných elektronických nástrojů

  • poradenství a školení k zadávání veřejných zakázek prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN)

  • poradenství a školení k povinné komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení k veřejné zakázce

  • poradenství a školení k povinné elektronizaci zadávání veřejných zakázek

  • poradenství k zavádění “Dynamického nákupního systému” a centralizovaného zadávání v prostředí veřejného zadavatele